திருப்பூர் புத்தகத் திருவிழா இணையம் !

திருப்பூர் புத்தகத் திருவிழா 2013 - வரும் ஜனவரி 25 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. மாசக் கடைசியில் புத்தகக் கண்காட்சி தொடங்குவதால், சில நல்ல புத்தகங்களுக்காக காசு சேமித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

பொங்கல் செலவில், புத்தக செலவு கண்டிப்பாக இருக்கணும் என்பதற்கு உதவியாகத்தான் சில முக்கிய புத்தகங்களின் அறிமுகங்கள் இங்கே பதியப்படுகின்றன.

http://tirupurbookfair.blogspot.in

பொங்கல் வாழ்த்துகள் !

0 கருத்து சொல்லியிருக்காங்க...:

Post a Comment

Labels